Giới thiệu doanh nghiệp

Mẫu website giới thiệu doanh nghiệp. Doanh nghiệp của bạn có tuổi nhưng chưa có tên. Bạn muốn một văn phòng online thường trực đón tiếp khách hàng. Đăng tải những thông tin nội bộ hay thông tin giới thiệu, quảng bá sản phẩm… Qua đó đối tác của bạn có thể ghé thăm, tìm hiểu qua về thông tin liên hệ, ngành nghề kinh doanh… bớt đi một phần rào cản giữa hai bên và sẵn lòng hợp tác.